(1)
Taner, Y.; Gökler, B. Çocuk Istismarı Ve Ihmali: Psikiyatrik yönleri. Acta Medica 2004, 35, 82-86.